top of page
  • DaT

Razviti ali kupiti?

Dostikrat pride naročnik pred dilemo – ali naročiti lastni razvoj določenih specifičnih produktov ali boljše – kupiti standardiziran produkt in se mu malce prilagoditi.

Vsekakor dilema, ki je vredna tehtnega razmisleka. Kje so pasti, kje so prednosti?


Kot najprej je potrebno razmisliti, ali smo res v podjetju tako posebni, da si želimo (privoščiti) lastne rešitve. Potrebno je dati sam sebi odgovor na to, ali je takšen

razvoj "vredno" financirati. Res je, da bomo dobili rešitev, ki je pisana nam na kožo, a hkrati se je potrebno zavedati, da bomo tudi ob tem razvoju tudi pokasirali

vse porodne krče, težave, napake, popravke... Bomo pa dobili sigurno sistem, ki je nam pisan na kožo, in nam dolgoročno pomeni neko konkurenčno prednost pred drugimi.

Kot drugo je potrebno predvideti, kakšen je dejasnki benefit celotnega sistema, ki ga nam nekdo razvija na kožo. Ne samo tiste direktne stroške (razvoj, implementacija, vzdrževanje), ampak

tudi druge "skrite" stroške, ki so s projektom povezani. Stroške (časa), ki jih je podjetje imelo, ko so izvajalcu podajali informacije, ko so testirali delovanje in ko so čakali na odpravo skritih napak.

Potem stroške, ki lahko nastanejo zaradi čakanja na rešitev, zaradi časa, ki je šel "mimo" dokler smo odpravljali napake, dokler smo analizirali nastale situacije in podobno.

Pa tudi stroške, ki jih bo moral naročnik prevzeti sam nase, zaradi morebitnega napačnega izbora (kar pa je vedno prisotno, ne glede na odločitev). In na koncu še - stroški, ki bi lahko nastali,

če bo izvajalec postal "prepotenten" in začel malce izsiljevati. Pogosto sem v svoji praksi doživel, da je zelo hitro prišlo do tega, da je začetna logika izvajalca (poceni in hitro) prešla v to,

da je postalo drago in dolgotrajajoče.

Na drugi strani pa je na trgu serija standardiziranih rešitev, ki so doživela skozi kar nekaj naročnikov nabor vseh možnih variant in izkušenj. Več uporabnikov, več različnih naročnikov,

več branž - doda v sistem svoje specifičnosti, svoje izkušnje in svoje znanje in naročnik jih dobesedno dobi "gratis". Oz. boljše rečeno - jih plača skozi rešitev. Seveda je potem takoj

vprašanje - koliko pa je primerna rešitev potem takšnem za nas? Se moramo popolnoma prilagoditi ali samo deloma. Bingo boste zadeli, če bo standardizirana rešitev popolnoma ustrezala podjetju.

Malo manj "glavni" dobitek je, če se morate samo malo prilagoditi tej rešitvi. Dočim pa - do velikih težav pa lahko pride, v kolikor izberete standardizirano rešitev, pri kateri boste

čez čas ugotovili, da je toliko "mimo", da morate več kot 40 % procesov prilagajati le-tej. Hmmmm... A se ni potem že potrebno vprašati - kje pa smo toliko posebni, da ne pridemo z nobeno

standardno rešitvijo skozi?! V tem primeru bi vsekakor svetoval, da se preverijo procesi znotraj podjetja in dejansko ugotovi - kje so tiste razlike in ali jih resnično ni mogoče spremeniti.

Če je tu odgovor - ne, res ne moremo - potem sledi logični odgovor - resnično potrebujete specifično rešitev.


Zgoraj opisani tekst se nanaša praktično na vse informacijske rešitve - od ERP, MES, CRM, B2B, BI naprej...


Pa veliko uspeha želim - ne glede na to, karkoli ste izbrali - ali lastno ali standardno rešitev...

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page