top of page

IZVAJALCI

Vse o izvajalcih, kateri Vam bodo pomagali...

Man Hands On Keyboard
People Working in Open Office
Startup Development Team

Obvestilo za izvajalce

Na tem spletnem mestu želimo ponuditi naročnikom izbor vseh ponudnikov informacijskih (in drugih) rešitev, ki so zmožni ponuditi rešitve vezane na digitalno transformacijo. Zato bomo oblikovali katalog ustreznih rešitev (izvajalcev) vezanih na posamezna področja digitalne strategije oz. načrta, kot obvravnava digitalna strategija. Če se želite vpisati kot izvajalec, pošljite ustrezen predstavitveni tekst, navedite področje, ki ga lahko pokrijete in morebitne reference oz. pozitivno izkušnjo z obstoječimi rešitvami. Prav tako vabljeni vsi, ki lahko prevzamete celovito vodenje/spremljanje projekta (bodisi kot projektna pisarna bodisi kot izvajalec pri celoviti podpori vpeljave digitalnih rešitev). 

Vljudno vabljeni!

bottom of page