top of page
 • DaT

Ja, tokrat pa res!

Končno – bi lahko rekli. Razpis P4D, namenjen subvenciji sredstev za mala in srednja podjetja z namenom digitalne preobrazbe je ponovno odprt. Tokrat ga boste našli pod imenom P4D – ReactEU. Vse informacije so dosegljive na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada in sicer: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=124


Kratki rezime z mojimi komentarji pa je tukaj:


 • Ta razpis je similaren dosedanjim razpisom P4D, kar pomeni, da je namenjen subvenciji sredstev za digitalno transformacijo v podjetju, subvencija pa je lahko maximalno 60 % vrednosti projekta in lahko znaša med 30.000 – 100.000 €. Se pravi, da boste morali »investirati« v sistem digitalizacije cca. 160.000 €, da boste lahko dobili cca. 100.000 € subvencije sredstev.

 • Za upravičene stroške se šteje:

  • Nabava licenčne programske opreme

  • Nabava nove strojne opreme

  • Stroške storitev zunanjih izvajalcev

  • Stroške plač dveh zaposlenih, ki vodita/delata na procesu digitalizacije

  • Ostale stroške (15 % pavšala vrednosti plač)

 • Rok za oddajo vlog je 01.09.2021 (do 14.00 ure)

 • Operacija se mora obvezno zaključiti do 30.09.2022 (pozor!)

 • Upoštevajo se lahko vsi stroški v obdobju od 01.10.2020 do 30.09.2022 (Pozor!)

 • Skrajni rok za oddajo zahtevka za povračilo je 08.10.2022; pomeni, da se lahko operacija zaključi že prej in se tudi prej zahteva povračilo stroškov (vendar ne po 30.09.2020).

Posebni pogoji oz. merila ter odločilno za pridobitev pozitivne vloge pri razpisu:

 • Obvezno je vključiti zavezo za dvig dodane vrednosti minimalno za 3 %; vse vloge, ki ne bodo izpolnjevale zaveze za minimalni dvig dodane vrednosti bodo zavrnjene

 • Dodatne točke bo vlagatelj dobil, če je imel upad prometa za več kot 20 % glede na leto 2019 (primerjava 2020 : 2019)

 • Obvezno je imeti zunanjega izvajalca, ki bo omogočil spremljanje izvedbe projekta; izbran mora biti iz registra DIH Slovenija, dolžan pa oddati končno poročilo o izvedbi projekta

 • Posebej bi opozoril na tri posebnosti v tem razpisu:

1. na področju kibernetske varnosti dobi vlagatelj dodatne točke, če ima ŽE izveden test kibernetske varnosti

2. na področju industrije 4.0 se smatra, da so operacije izveden, če so IZVEDENE V CELOTI, ne samo v začetni fazi (citiram: : Vlagatelj lahko pridobi točke le, če bo v celoti izvedel enega od sledečih ukrepov (ne zgolj začetne faze) v roku do 30.9.2022)

3. pri izboru vodij digitalizacije v podjetju (za katere boste uveljavljali subvencije plač) je pomembno, da se odda tudi SCAN DIPLOME vodje (minimalno 6. stopnja izobrazbe) in reference ter življenjepis obeh sodelavcev, ki bosta delala na projektu digitalizacije


Pa en krasen konec tedna Vam želim...


😉

Recent Posts

See All
bottom of page